De Kleine Lettertjes

Niet vomeren op toetsenbord of beeldscherm.

Deze internetpagina is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox en Internet Explorer dus als er iets totaal niet uitziet of helemaal op de verkeerde plaats staat, dan weet je dat je de verkeerde browser gebruikt.
De optimale beeldscherm resolutie is 1280x960 met 32 miljoen kleuren, maar als je het met minder moet doen, geef mij dan niet de schuld, maar schreeuw tegen je videokaart en koop daarna een nieuwe.

WAARSCHUWING! Deze pagina zal 100% zeker op het onderste restje puin uit een prullenbak lijken als je probeert deze pagina met 640x480 en 16 kleuren te bekijken. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) adviseert je niet verder te gaan als je die resolutie op hebt staan.

Maar goed, we hopen dat je verblijf plezant verloopt al hier in de Café Rongen Meets Internet Experience, en misschien nog ooit tot ziens in Café Rongen! Groeten uit Leunen! Café Rongen, noch elk ander persoon verbonden aan Café Rongen, is verantwoordelijk voor geestelijke en/of lichamelijke schade die zich eventueel zou kunnen voordoen na een bezoek aan deze website. De bezoeker is hier op eigen risico!

Alle hier genoemde informatie behoeft niet per sé op waarheid te berusten. Met andere woorden: 't kan verkeere...

Deze internet-cyber-website maakt nogal veel gebruik van een grafische mogendheid beter bekend als "plaatje". Hierdoor kan het voorkomen dat een pagina van deze internet-cyber-website niet een twee drie op het scherm verschijnt, maar dat je soms wel tot zeven, zestien of achtentwintig moet tellen. Als je hier problemen mee hebt, breng dan maar een bezoekje aan een psychiater of aan een kabelexploitant of ADSL aanbieder.

Bij het binnengaan van deze internet-cyber-website is men overeengekomen met de hier openbaar gestelde regels. Overtreding van deze regels is op eigen risico, en overtreders zullen niet strafrechtelijk worden berecht of vervolgd. Noch zullen zij een eerlijk proces krijgen. Je bent dus gewaarschuwd.

Blijf op de paden, of u raakt hopeloos verdwaald in deze wirwar van links, fotos en text. Geadviseerd wordt om de rode route te volgen, die ongeveer 45 minuten in beslag neemt. Er is geen gids beschikbaar maar ogenschijnlijk heeft u die niet nodig, dus u hoeft ook geen fooi te geven.

Het is toegestaan om te eten en te drinken tijdens de voorstelling, mits smak- en slurp geluiden achterwege worden gelaten in verband met overtreding van de door de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen Voor Fatsoenlijk Geluid Gebruik (beter bekend als de NVHFGG) normen. Geacht wordt dat de bezoeker deze normen accepteert.

Merknamen zijn slechts genoemd om een produkt aan te duiden, en Cafe Rongen probeert dan ook op geen enkele (on)verantwoorde wijze inbreuk te maken op het copyright van de rechtmatige fabrikant van het produkt. We zouden niet durven... Alle fotoos en tekst © 1999-2006 Cafe Rongen.

Al degene die zich ergeren aan de tijd dat het duurt om deze site te bekijken (en dan hebben we het vooral over de plaatjes en fotoos) kunnen schriftelijk bezwaar in 4 voud indienen op ik_erger_me_suf@caferongen.nl. Misschien helpt het, waarschijnlijk niet.

Klaag niet als je het niet eens bent met de uitspraken of visies op deze pagina, ze zijn van een groep (half-)volwassenen die helemaal uit hun dak gaan als het weekend eraan komt. Bovendien, je hebt zelf gekozen om op deze internet-cyber-website te komen.

Deze internet-cyber-website is gedrukt op 100% gerecycled papier, maar dat hangt ervan af waarop u het afdrukt.

Idee, grafisch ontwerp en uitvoerend producent - Tjibbe Flipperkast
Webmaster, contact persoon, en creatief brein - Tjibbe Flipperkast
Bijdragen: Top 25, Historie en Wat is - Erpel

© 1999-2006 Cafe Rongen. All rights reserved. Spelfouten voorbehouden.

« Café Rongen Today